62/527-010, 62/527-315
logo

2023. április 28.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Bölcsőde épül Mindszenten

Mindszent Város Önkormányzata 969 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00026 azonosítószámú „Mindszenti bölcsőde kialakítása” című pályázatát. A projekt fő célja a bölcsődei ellátás biztosítása a település központi részén található önkormányzati területre történő új bölcsőde építésével. A projekt a Széchenyi 2020 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

2014-óta folyamatosan erősödik a mindszentiek részéről az igény bölcsőde építésére. Egy 2018. évi felmérés szerint a szükséges férőhelyek száma meghaladja a 40 főt. Az önkormányzat lehetőségei a bölcsődeépítést eddig nem tették lehetővé, a jelen pályázat keretében azonban megvalósul a településen élők közel 10 éves vágya.

A TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00026 azonosítószámú „Mindszenti bölcsőde kialakítása” című pályázat keretében megvalósuló, 4 darab, egyenként 12 férőhelyes csoportszobát tartalmazó bölcsőde felépítésére a belvárosban kerül sor. A beépítendő telken jelenleg a Városi Szolgáltató Kft. leromlott, elbontásra váró, átalakításra alkalmatlan épületei állnak. Az új épület mellett eszközbeszerzés is sor kerül a projekt keretében: az új bölcsőde szabályos működéséhez szükséges felszerelések, berendezések, készség és képességfejlesztő eszközök, udvari játékok, valamint informatikai eszközök kerülnek beszerzésre.

Az épülethez kapcsolódóan a jogszabály szerint előírt számú parkolóhely, játszóudvar és kerékpártámaszok kialakítására is sor kerül. A bölcsőde energetikai ellátását részben napelemek beépítésével biztosítjuk, mint megújuló energiaforrás. Mindszent város tervezett bölcsődefejlesztési projektje hozzájárul a pályázati Felhívásban megjelenített célok teljesítéséhez: a bölcsődei nevelés, mint a településünkön eddig hiányzó gyermekjóléti alapellátás biztosításával az önkormányzat segíti a családok életminőségének javítását, hozzájárul a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. Projektünk és a felhívás alapvető célja a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítása és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

A projekt megvalósítási időszakának kezdőnapja 2020. november 01.és a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023. december 15. A projektről bővebb információt https://bolcsode.mindszent.hu/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Szalontai Árpád, projektasszisztens 

62/527-010 (315-ös mellék)

szalontaiarpad@mindszent.hu

A projekt finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból az Európai Unió támogatásával valósulhat meg.

Megszakítás