62/527-010, 62/527-315

A „Mindszenti bölcsőde kialakítása”

TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00026

Projekt összefoglaló

A projekt fő célja a település bölcsődei ellátásának kialakítása a település központi részén található önkormányzati területre történő új bölcsődei épület építése révén. A beépítendő telken jelenleg a Városi Szolgáltató Kft. leromlott, elbontásra váró, átalakításra alkalmatlan épületei állnak. Ezen épület helyén tervezzük megépíteni a bölcsődét.

A tervezett 4db 12 férőhelyes csoportszoba létrehozására már 2014-ben jelezte igényét a lakosság. Azóta sajnos nem sikerült előteremteni a bölcsőde kialakításához szükséges forrást, azonban az igény továbbra is fennáll, sőt egyre növekszik. Egy előzetes, 2018. évi felmérés szerint a szükséges férőhelyek száma meghaladja a 40 főt. A projekt elsődleges célja tehát a bölcsődei ellátás hiányát megszűntetni.

 

Az új építés mellett eszközbeszerzés is tervezett jelen projekt keretében, amely során az új bölcsőde szabályos működéséhez szükséges felszerelések, berendezések, készség és képességfejlesztő eszközök, udvari játékok, valamint informatikai eszközök kerülnek beszerzésre.

A projekt keretében jogszabály szerint előírt számú parkolóhely, játszóudvar és kerékpártámaszok kialakítására is sor kerül. Az új épület energetikai ellátását részben napelemek beépítésével biztosítjuk, mint megújuló energiaforrás.

 

Mindszent város tervezett bölcsődefejlesztési projektje hozzájárul a pályázati Felhívásban megjelenített célok teljesítéséhez, a bölcsődei nevelés, mint a településünkön eddig hiányzó gyermekjóléti alapellátás biztosításával az önkormányzat segíti a családok életminőségének javítását, hozzájárul a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

Projektünk és a felhívás alapvető célja a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítása és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

Pályázati adatok

TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00026 A „Mindszenti bölcsőde kialakítása”

A pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 2020.10.08-án került aláírásra, a beruházásra megítélt támogatás 100%-os támogatási intenzitás mellett 969.167.937,- Ft. A fejlesztés kapcsán a projektmenedzsment szervezet, a kötelező tájékoztatást és nyilvánosságot biztosító szervezet, a tervező, a közbeszerzési szakértő és a műszaki ellenőr kiválasztásra került. A szerződések létrejöttek. 

 

Az épület engedélyes tervei júniusban elkészültek, az engedélyezési eljárás várhatóan a napokban zárul le, a kiviteli tervek az engedélytől függően szeptember első napjaiban elkészülhetnek. Az építési engedély birtokában elindulhat a közbeszerzési eljárás, mely a jelenlegi épületek bontását is magában foglalja majd. 

A közbeszerzési eljárás várhatóan még ezévben lezajlik, így a kivitelezés a tervezett ütemezés szerint az év vége előtt elkezdődhet. Az Önkormányzat a teljes projekt során együttműködik a Magyar Bölcsődék Egyesülete által kijelölt bölcsődei szakértővel, aki már a tervezés ideje alatt szakvéleményével segíti a minden előírást és a gyerekek igényei maximálisan kielégítő épület létrehozását.

 

Kedvezményezett:Mindszent Város Önkormányzata
Elnyert támogatás össze:969.167.937 Ft
Megvalósítási időszak kezdő időpontja:2020. november 1.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2023. I. félév
Támogatás intenzitása:100%, vissza nem térítendő támogatás

 

Kapcsolatfelvétel

6630 Mindszent,
Köztársaság tér 31. ,

telefon: 62/527-010

szitakotobolcsode@mindszent.hu

logo

A projekt finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból az Európai Unió támogatásával valósulhat meg.

Megszakítás